Centrum Szkoleniowe jest sygnatariuszem Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

W dniu 3 marca 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Idea zawiązania Paktu była reakcją na potrzebę integracji partnerów instytucjonalnych realizujących zadania z zakresu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, ujednolicenia zasobów informacji zawodowej oraz tworzenia warunków umożliwiających dobrą współpracę.

Porozumienie w sprawie zawiązania Paktu podpisało 57 instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego, związanych z poradnictwem zawodowym i informacja zawodową, w tym: urzędy pracy, Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, Warmińsko- Mazurskie Kuratorium Oświaty, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Wojskowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej oraz instytucje szkoleniowe i inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się poradnictwem zawodowym.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach Paktu odbywać się będzie przede wszystkim poprzez aktywność Zespołów Zadaniowych (Zespołu d.s. szkoleń i rozwoju zawodowego, Zespołu d.s. informacji zawodowej, Zespołu diagnostycznego oraz Zespołu d.s. koordynacji i promocji), powołanych spośród przedstawicieli instytucji biorących udział w tej inicjatywie, doradców zawodowych. Więcej informacji na temat Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz działań podejmowanych przez Zespoły Zadaniowe znajduje się w zakładce Pakt na Rzecz Rozwoju poradnictwa Zawodowego na stronie www.up.gov.pl.